Loading ...
 • image

  ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

  Read More
 • image

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

  Read More
 • image

  ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

  Read More
 • image

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับบุคลากร

  Read More
 • image
 • image
 • image
Updates
 • เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

 • ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

 • กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประกวดผลงานออกแบบบัตรโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 15

 • ตารางสอบและสรุปเนื้อหาสอบประเมินสรุปครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559

 • ระเบียบการแต่งเครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

 • ตารางสอน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประจำปีการศึกษา 2559

Updates
 • การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 15

 • เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 • สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

 • ร่วมสมทบทุน พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก กับ อ.วราพร สุรวดี

 • รณรงค์”ออกเสียงประชามติ”ร่างรัฐธรรมนูญ

 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ระดับนานา ชาติ(K* bot Asia 2016)

 • แห่เทียนพรรษา

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559

 • วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 • การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

กิจกรรมที่ผ่านมา

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ์เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ด้วยในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ์เข..