Loading ...
 • image

  คะแนนจากการสอบO-NET สูงสุดของโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

  Read More
 • image

  ประกาศรายชื่อนักเรียน เรียนซัมเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  Read More
 • image

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับบุคลากร ครู ประจำปีการศึกษา 2560

  Read More
 • image

  ผลการสอบตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

  Read More
 • image

  ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

  Read More
 • image
 • image
 • image
Updates
 • คะแนนจากการสอบ O-NET สูงสุดของโรงเรียน ปีการศึกษา2559

 • ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 • ประกาศการรับ ปพ.1 ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3

 • ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

 • ประกาศรายชื่อนักเรียน เรียนซัมเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับบุคลากร ครู ประจำปีการศึกษา 2560

 • ตารางสอบ และสรุปเนื้อหาสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 • ผลการสอบตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 • อัสสัมชัญคอนแวนต์ ไม่ได้มีการจัดกีฬาสี ประจำปี 2559

 • แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาสี

Updates
 • เข้ารับประทานรางวัล Energy Mind Award 2015

 • วันเสนองานวิชาการ ปีการศึกษา 2559

 • ดนตรีสานสัมพันธ์

 • วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ โดยคุณวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

 • ถวายอาลัยเสด็จสวรรคตครบ 100 วัน

 • งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

 • คริสต์มาสแฟร์โรงเรียนโรซารีโอวิทยาและโรงเรียนเซนต์ปอล จังหวัดหนองคาย

 • คณะครูกราบอำนวยพรเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีโรงเรียนและคณะเซอร์ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่

 • เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการให้ การมอบความรัก และความสุขแก่กันและกัน

 • พิธีถวายราชสดุดีมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมที่ผ่านมา

วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ โดยคุณวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ โดยคุณวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นป..