กราบอำนวยพรพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

9_resize

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2016

คณะบราเดอร์ ซิสเตอร์และคณะครูไตรอัสสัมชัญนำคณะนักเรียนร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดีนำความรัก ความชื่นชมยินดี
และพระพรแห่งการบังเกิดขององค์พระกุมารเยซูแด่ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
โอกาสเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่

Leave us a Comment