จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็ก

17_resize

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญและผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็ก

Leave us a Comment