มอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก

8_resize

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559
มอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา

Leave us a Comment