สู่ความเป็นเลิศด้วยโครงงานบูรณาการ

26_resize

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559
เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมวันวิชาการ 58
“สู่ความเป็นเลิศด้วยโครงงานบูรณาการ”

Leave us a Comment