กิจกรรม Art Day 2559

8_resize

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรม Art Day เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านศิลปะและการแสดง กล้าแสดงออก และได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

Leave us a Comment