งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆกว่า 20 สถาบัน

Leave us a Comment