สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

26_resize

โรงรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน”
Energy Mind Award รอบที่ 2 โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

Leave us a Comment