ต้อนรับเซอร์ดาเมียน วงศ์ณิชย์เจริญ และคณะครู

m1 (22)_resize

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559
คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ต้อนรับเซอร์ดาเมียน วงศ์ณิชย์เจริญ และคณะครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ที่มาศึกษาดูงานด้านต่างๆของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Leave us a Comment