กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

image012

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ

14 กรกฎาคม  Bastille Day วันชาติฝรั่งเศส  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมที่จัดมีดังนี้

 1.กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
2.การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่กำหนดให้
3.การร้องเพลงชาติฝรั่งเศสร่วมกัน
4.การจัดบอร์ดความรู้
image012

การจัดบอร์ดความรู้


image004

การตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส


image006

image008

การร้องเพลงชาติฝรั่งเศส

image012

image010

Blog Attachment

Leave us a Comment