นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

image030

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

         ครบ   70  ปี    วันที่ 9  มิถุนายน 2559

image004

image006

image008 image010

image012 image014

image016 image018

image020 image022

image024

image026

image028

image030

Blog Attachment

Leave us a Comment