พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

image014

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

 23 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 4

image004

image006

image008

นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ

image010

image012

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นระดับชั้น

image014

image016

แมร์ไอรีน ชำนาญธรรมให้โอวาท

image018

Blog Attachment

Leave us a Comment