ค่ายคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 4

image001

ค่ายคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559

image001

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

image003

image004

image006

ภาพบรรยายกาศภายในค่าย

image007

ตัวแทนนักเรียนตอบคำถาม คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Blog Attachment

Leave us a Comment