ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

image001

ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและเป็นการสร้างเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม

image001

เซอร์อัลเฟรด  วรศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
image003

image005

image006

ผู้แทนครูและนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง

image009

image011

image012

ภาพบรรยายกาศโดยรวมภายในห้องประชุม

image015

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 1

image017

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยชั้น ม. 4

image019

image020

          วิทยากร แบ่งปันความรู้เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค IT” โดย นายแพทย์อภิชัย  สิริกุลจิรา

Blog Attachment

Leave us a Comment