กิจกรรมค่าย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ สวนนงนุช รับสมัคร ม1-ม3

smc

กิจกรรมค่าย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ณ สวนนงนุช รับสมัคร ม1-ม3 จำนวนจำกัด 100 คน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคาร 2

To students who are interested in Maths and Science! you are invited to join Maths and Science Camp at Nongnuj garden, Cholburi.

Great activities and good fun!

 Only 100 students frome M1-M3.

Apply Now

at Science Department 2nd-3rd floor.building 2

Leave us a Comment