แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาสี

sport

การแข่งขันกีฬาสี ประจำ ปี เลื่อน จัดแข่งขันใน วันที่  6 มกราคม 2560

1 Comment

  • Piyakarn
    Reply

    เพิ่งรับทราบว่ากิจกรรมกีฬาสีจะยกเลิก คือไม่อยากให้ยกเลิกเลยค่ะ เห็นใจเด็กๆ ที่เตรียมงานมานานจนเกือบ 100% แล้ว ทางร.ร.สามาถคุมลักษณะงานให้เป็นกิจกรรมภายในร.ร. เช่น การเดินพาเหรดก็ให้เดินภายในร.ร. ไม่ต้องออกไปด้านนอก มีการยืนสงบนิ่งและสวดภาวนารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก่อนทำกิจกรรม ประมาณนี้น่ะค่ะ เลื่อวันออกไปอีกนิดหน่อยให้เลย 100 วัน ก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะคะ เห็นใจเด็กๆ รุ่นที่เป็นแม่งานจัดกิจกรรมนี้จริงๆ ค่ะ
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอีกครั้งค่ะ

Leave us a Comment