การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้

photo4

ดิวอี้

            เมลวิล ดิวอี้เกิดเมื่อ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ.๑๘๕๑ ( พ.ศ. ๒๓๙๔ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔ )ที่ อดัม เซนเตอร์ ใกล้กับเมืองอาเตอร์ ทาวน์ รัฐนิวยอร์ก พ่อชื่อโจแอล แม่ชื่อ เอลิซ่า กรีน ดิวอี้เป็นน้องสุดท้องในจำนวน ๕ คน
ปู่ชื่อโทมัส ดิวอี้ เป็นชาวอังกฤษ ที่อพยพไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา รัฐแมสซาซูเซตส์เมื่อปี ค.ศ. ๑๖๓๐  เมื่อวัยเด็กครอบครัวของดิวอี้มีความสนิทสนมกับ หลุยส์ คอสซุท ชาวฮังการีที่อพยพไปอยู่ที่นั้นเช่นกัน หลุยส์รักเด็กชายเมลวิลมาก และได้ให้เอาชื่อตนเองผนวกไว้กับชื่อเมลวินด้วยในตอนเด็กเมลวิลจึงมีชื่อเต็มว่า Meville Louis Kossuth Deway แต่ภายหลังเมื่อโตขึ้นดิวอี้ได้ตัดชื่อของตนให้สั้นลงแม้แต่ชื่อต้นก็ตัดคำว่า leของท้ายออก เหลือเพียง Mevil Deway
ดิวอี้แต่งงานกับ แอนี โรเบิร์ตส์ ก็อดฟรีย์ บรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยเวลเลสลี เมื่อวันที่  ๑๙ ตุลาคม ค.ศ.๑๘๗๘  มีบุตรชาย ๑ คน ตั้งชื่อว่า ก็อดฟรีย์ตามสกุลเดิมภรรยา จนเมื่อปีค.ศ. ๑๙๒๒ แอนี เสียชีวิตลง ในปี ค.ศ.  ๑๙๒๔  ดิวอี้จึงแต่งงานใหม่กับเอมิลี แม็กเค็น บีนในด้านการศึกษาดิวอี้จบการศึกษาระดับปริญาตรีจาก Amherst College เมื่อปี ค.ศ.๑๘๗๔ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย Syracuse และมหาวิทยาลัยAlfred เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๒  ผลงานที่สำคัญของดิวอี้ที่ริเริ่มไว้ให้แก่วงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ คือ
๑.  คิดแผนการแบ่งหมู่หนังสือระบบทศนิยมขึ้น และมีการใช้อย่างแพร่หลายในห้องสมุดโรงเรียนทั่วไป
๒.  ริเริ่มออกวารสาร Library Journal ซึ่งเป็นวารสารในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ เป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้บรรณารักษ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
๓.  ก่อตั้งสมาคมห้องสมุดอเมริกันขึ้น ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพที่สำคัญ ทำให้วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ได้รับการยอมรับจากสังคม
ดิวอี้ถึงแก่กรรมเมื่อ   ๒๖  ธันวาคม ค.ศ.  ๑๙๓๑  รวมอายุได้  ๘๐ ปีเศษ

                   ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification)
             ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือD.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกันเมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขา กำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College)การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย

                                       การจัดหมวดหมู่หนังสือ

Blog Attachment