อัสสัมชัญคอนแวนต์ ไม่ได้มีการจัดกีฬาสี ประจำปี 2559

งดกส

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีของปีกาณศึกษา 2559

Leave us a Comment