วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ โดยคุณวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

bbs (23)

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560
วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ โดยคุณวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธานในพิธี
การกลับใจของนักบุญ เปาโล ได้ถูกกล่าวไว้ในบางจดหมายของท่านหลายแห่ง รวมทั้งในหนังสือ กิจการอัครสาวกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าต้องพาดพิงไปถึงฤทธานุภาพแห่งพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าที่สามารถเปลี่ยนเซาโล นักเบียดเบียนพระศาสนจักรผู้โหดร้ายทารุณ ให้เป็นอัครธรรมทูตชั้นเยี่ยม การกลับ ใจของท่านนี้แน่นอนต้องเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติของพระศาสนจักร พระศาสนจักร เป็นหนี้ท่านอย่างมากในเรื่องการประกาศพระวรสารในหมู่พวกคนต่างศาสนา และในเรื่องการคิดทบทวน ทางเทววิทยาที่มีต่อคำสอนข

Leave us a Comment