ดนตรีสานสัมพันธ์

bbs (10)

เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานเปิดงานดนตรีสานสัมพันธ์ซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตโดยนักเรียนดุริยางค์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางดนตรีให้ผู้ปกครองได้รับฟังและรับชม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

Leave us a Comment