วันเสนองานวิชาการ ปีการศึกษา 2559

vk (96)

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560
เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานเปิดงาน “วันเสนองานวิชาการ ปีการศึกษา 2559″พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ล่ะระดับ

Leave us a Comment