โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับบุคลากร ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Register3

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับบุคลากรครู ประจำปีการศึกษา 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                         จำนวน  2 อัตรา

2.กลุ่มวิชาภาษาไทย                           จำนวน  4 อัตรา

3.กลุ่มวิชาศิลปะ                                   จำนวน  2 อัตรา

4.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                       จำนวน  3 อัตรา

5.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                         จำนวน  3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

เลขที่ 25 ซอย เจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

โทรศัพท์ 0–2234-7779 , 0–2234-3095 ,0 – 2630-6238 โทรสาร ต่อ 217

Blog Attachment

Leave us a Comment