สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้ากราบพระบรมศพ

rip (26)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โดยในวันนี้สมาคมผู้ปกครองและครูฯพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Leave us a Comment