อบรมการคัดแยกขยะ

ky (20)

อบรมการคัดแยกขยะ

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนจัดการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะโดยเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรักมาให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของประเทศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

 

Leave us a Comment