ค่ายคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

ku (16)

ค่ายคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560
การปฐมนิเทศและกิจกรรมค่ายคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ มาเป็นวิทยากร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคีให้กับนักเรียน

 

Leave us a Comment