Loading ...
Updates
 • สรุปเนื้อหาสอบและตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

 • ระเบียบการแต่งเครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

 • ประกาศห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 • คะแนนจากการสอบ O-NET สูงสุดของโรงเรียน ปีการศึกษา2559

 • ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 • ประกาศการรับ ปพ.1 ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3

 • ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

 • ประกาศรายชื่อนักเรียน เรียนซัมเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เปิดรับบุคลากร ครู ประจำปีการศึกษา 2560

 • ตารางสอบ และสรุปเนื้อหาสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Updates
 • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

 • “ปลื้มเปรมปรีดิ์ ยินดีต้อนรับ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล”

 • จัดพานไหว้ครู

 • ค่ายคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

 • ประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2560

 • อบรมการคัดแยกขยะ

 • ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

 • สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้ากราบพระบรมศพ

 • การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education

 • เข้ารับประทานรางวัล Energy Mind Award 2015

กิจกรรมที่ผ่านมา

“ปลื้มเปรมปรีดิ์ ยินดีต้อนรับ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล”

ต้อนรับมาแมร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 “ปลื้มเปรมปรีดิ์ ยินดีต้อนรับ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีต..

ประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2560

ประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เซอร์อัลเฟร..