ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์กับนักเรียนที่เข้ารับการสมัครเรียน
คำแนะนำ
1. กรอกข้อมูลหน้าเว็บให้ครบถ้วน โดยต้องทำการแนบไฟล์ (เอกสารหรือรูป) มาด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่เสร็จสมบูรณ์
  1. ใบสมัคร พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร (กดพิมพ์ก่อนส่งข้อมูลใบสมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
  2. ใบรับรองผลการเรียน หรือสำเนาสมุดพกที่แสดงผล 5 ภาคเรียน แนบไฟล์ที่ทำการสแกนหรือเป็นไฟล์เอกสาร
  3. หลักฐานการโอนเงิน แนบไฟล์ที่ทำการสแกน
2. กรุณาส่งใบสมัครเพียงครั้งเดียว หากไม่แน่ใจให้สอบถามข้อมูลจากผู้ดูแลระบบ E-mail : [email protected]
©2020 - All Rights Reserved - ASC Web Team