ฝ่ายกิจการนักเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และกิจกรรมรับน้อง

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และกิจกรรมรับน้อง วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ปฐมนิเทศและก..