สารสนเทศงานอาคาร

กิจกรรม ซ้อมหนีไฟและดับเพลิง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้จัดก..