ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และพิธีเคารพศีลมหาสนิท

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  และพิธีเคารพศีลมหาสนิท วันที่  29  ..

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559  พิธีบูชาขอบพระคุณเป..